LEMMENJOKI KANSALLISPUISTO
(lähde: Metsähallitus)

Lemmenjoen puiston vaakuna
Lemmenjoen puiston vaakuna

Sijaintikunnat: Inari ja Kittilä
Pinta-ala 2855 km2, perustettu 1956
laajennettu sen jälkeen kahdesti

        Suomessa on yhteensä 33 kansallispuistoa ja 19 luonnonpuistoa. Lisäksi on Lapissa 12 erämaaaluetta. Kansallispuistoin pinta-ala on yhteensä 7770 km2. 30 puistoa johtaa Metsähallitus.
        Lemmenjoen kansallispuisto on Suomen suurin kansallispuisto. Se on myös Euroopan laajimpia tiettömiä ja asumattomia metsäerämaita. Puisto rajoittuu Norjan puolella Övre Anarjokkan kansallispuistoon. Luonnonsuojelun lisäksi puistolla on suuri merkitys eräretkeilylle ja poronhoidolle.
Lemmenjoki – loputon aarniometsä
Lemmenjoki – loputon aarniometsä
        Kansallispuiston maisemaa luonnehtivat lukuisat suuret joet ja niiden väliset metsä-, tunturi- ja suoalueet. Puiston keskiosaa hallitsevat yli 70 km pitkä Lemmenjoki ja sitä ympäröivät Maaresta- ja Viipustunturit. Puiston luonnossa pohjoisuus näkyy laajoina koivikoina, jotka peittävät korkeimpia vaaroja ja tunturipaljakoiden reunoja. Lemmenjokilaakson rinteitä kuitenkin verhoaa vanha mäntymetsä, jonka veroista tuskin muualta maasta löytyy. Kuusen pohjoisraja kulkee puiston eteläosassa. Lemmenjoen erämaaluonnetta osoittavat puiston kohtalaisen vakaat karhu- ja maakotkakannat.
Ruska alkaa, MÁDDIB RAVADAS laaksolla
Ruska alkaa, MÁDDIB RAVADAS laaksolla
        Suositeltavin lähtöpiste puistoon tutustumiselle ja retkeilylle on Njurgulahden kylä puiston koillisrajalla Lemmenjoen rannalla. Suosituimmat retkikohteet ovat Lemmenjokilaakso ja Sallivaaran alue puiston eteläosassa. Näillä alueilla on suurin osa merkityistä poluista ja muusta palveluvarustuksesta.
        Pääosa puistosta on hyvin erämaista ja sopii vaativaan eräretkeilyyn: merkityt reitit muun muassa puuttuvat ja autiotupia on harvassa, alueen laajuus mahdollistaa viikkoja kestävät vaellukset.
        Tärkein nähtävyys, Lemmenjokilaakso, on noin 20 km pitkä komea jokiosuus Njurgulahden ja Kultasataman välillä. Jokivartta kulkee retkeilypolku, joella on vuoroveneliikennettä. Lemmenjoen ja Ravadasjoen yhtymäkohdassa on Ravadaskönkään mahtava putous. Muita nähtävyyksiä ovat Joenkielisen tunturi, jolta avautuu näkymiä Lemmenjokilaaksoon, Sallivaaran entisöity poroerotuspaikka ja Lemmenjoen luoteisten sivujokien kullankaivuualueet.
Lemmenjoki

Lemmenjoki

 • Kulkuyhteydet Lemmenjoelle:
  • Linja-autolla pääsee puiston koillisrajalle Njurgulahden kylään. Inarista matkaa Inari-Kittilä -tietä (n:o 955) noin 50 km.
  • Repojoella Inari-Kittilä -tieltä polku Sallivaaran erotuspaikalle.

 • Lemmenjoen palvelut:
  • Siidassa Inarin kirkonkylässä toimii Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus. Metsähallituksen asiakaspalvelupiste Siidassa tarjoaa tietoa Lemmenjoesta ja kaikista muistakin Ylä-Lapin luontokohteista.
  • Njurgulahdessa Lemmenjoen luontotupa ja luontopolku. Opastusta, näyttely, lupamyyntiä.
   • Luontotupa (p. 0205 64 7793) on avoinna
   • 3. 6.-31. 8. klo 9 - 19
   • 1. 9.-30. 9. klo 9 - 17
  • Kansallispuistossa ei ole latu-uria eikä kelkkareittejä, mutta esimerkiksi Njurgulahdesta kultavaltauksille lähes läpi talven oleva huoltokelkkojen jälki auttaa myös hiihtäjiä.
  • Merkittyjä polkuja mm. Njurgulahdesta Kultasatamaan (20 km) ja Joenkielisen tunturille (9 km) sekä Repojoelta Sallivaaran poroerotuspaikalle (6 km).
  • Morgamojan Kultalassa kullankaivuun historiasta kertova opastuspaikka.

 • Lemmenjoen kartat ja muu aineisto:
  • Ulkoilukartta 1:100 000 Lemmenjoki

 • Majoitus Lemmenjoen kansallispuistossa: